INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

WYRÓŻNIJ SWÓJ PRODUKT WYJĄTKOWYMI ZDOBIENIAMI

O firmie

DekorPlastics od początku działalności miał jasno nakreśloną wizję rozwoju. Dzięki systematycznemu inwestowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań, jesteśmy jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw swojej branży.

W odpowiedzi na potrzeby i wymagania jakościowe rynku branży alkoholowej stworzyliśmy ofertę, która zapewnia rozwiązania na miarę oczekiwań naszych klientów.

Next

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na linię techonologiczną do druku lamp elektroluminescencyjnych, na opakowaniach szklanych.

Zapytanie ofertowe - POBIERZ!

Formularz ofertowy - POBIERZ!

Next

OGŁOSZENIA

Zarząd Dekor Plastics Sp. z o.o. w Działdowie informuje, że w związku z zakończeniem postępowania ofertowego w ramach RPWM.01.05.01 na: „ DOSTAWA AUTOMATYCZNEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO DO SPUTTERINGU I AKTYWOWANIA POWIERZCHNI PLAZMĄ W POŁĄCZENIU Z TECHNOLOGIĄ LAKIEROWANIA UV NA OPAKOWANIACH SZKLANYCH” wybranym wykonawcą została Firma Inżynierska Sławomir Klimas.

Next

Technologie

Wyróżniają nas innowacyjne technologie takie jak:
- Metalizacja natryskowa srebrem
- Obróbka laserowa
- Hotstamping
- Sitodruk
- Sputtering
- Tłoczenie folii metalicznej z efektem przestrzennym

Niżej przestawiamy kilka naszych realizacji

UNIJNE PROJEKTY

W ramach Poddziałania 1.5.1 – „Wdrożenie wyników prac B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 spółka podpisała z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego SA umowę o dofinansowanie projektu pt:
Wdrożenie innowacyjnej technologii zdobienia opakowań szklanych w przedsiębiorstwie Dekor Plastics

Cel projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii zdobienia opakowań szklanych za pomocą metody sputteringu.

Planowane efekty: Wprowadzenie innowacji procesowej – nowa technologia dekorowania opakowań szklanych za pomocą techniki sputteringu oraz produktowej – innowacyjne opakowania zdobione techniką sputteringu.

Wartość projektu: 6 460 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 585 300,00 PLN

DLA AKCJONARIUSZY

„Działając w trybie art. 500 § 21 KSH Zarządy Dekorglass Działdowo S.A. z siedzibą w Działdowie (Spółka Przejmująca) i Dekor Plastics Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie (Spółka Przejmowana) niniejszym udostępniają do publicznej wiadomości na stronach internetowych obu spółek uczestniczących w połączeniu plan połączenia z dnia 10 listopada 2023 r. Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje wyemitowane w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie przez przejęcie)”

Aby dowiedzieć się więcej: POBIERZ PLIK PDF

Napisz do nas!

Postaramy się doradzić i odpowiedzieć na wszelkie pytania związane ze zdobieniem.

i.gladysz@dekorplastics.pl

tel. +48 663 887 223

Wpisz poprawny wynik